GIÁ TÔM THẺ KHU VỰC TỈNH CÀ MAU 23/11/2021

GIÁ TÔM THẺ KHU VỰC CÀ MAU 23/11/2021:

(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con giá 234.000 đồng/kg (+-1c 10.000₫ tới 22c)
Size 25 con lớn đang có giá 177.000 đồng/kg (+5.000₫ tới 22,01c); Qua 24c móc 25c 173 +1c 5.000₫
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 168.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 145.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 143.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 125.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: -2.000₫)
Size 50 con lớn nhỏ có giá 107.000 đồng/kg (+-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 99.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫)
Size 70 con đang có giá 94.000 đồng/kg +-500₫
Tôm thẻ size 80 con có giá 83.000 đồng/kg +500₫
 
(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 109.000 đồng/kg +500₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 109.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 100.000 đồng/kg +-500₫ tới 80c
Size 100 con lớn đang có giá 87.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 85.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 70.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 67.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn đang có giá 53.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 48.000 đồng/kg -200₫

 

 

 

 

 

 

gia tom the khu vuc tinh ca mau 31 7 2021 1430 2

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon