Đắk Lắk: tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 9576/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch tỉnh Đắk Lắk đã đặt ra một số nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2025, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 16.500ha, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 29.742 tấn (trong đó, sản lượng nuôi trong ao hồ nhỏ: 16.770 tấn; sản lượng nuôi trong ruộng trũng: 322 tấn; sản lượng nuôi ở hồ chứa và trên sông: 12.650 tấn).

Để đạt được các mục tiêu trên, thời gian tới tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản như: Nuôi trồng thủy sản trong ao, hồ nhỏ theo hướng sản xuất hàng hóa; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nghề cá hồ chứa, nuôi trồng thủy sản lồng bè ở hồ chứa, trên sông nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước phát triển nuôi trồng thủy sản, tạo thu nhập, việc làm cho lao động địa phương.Tận dụng diện tích đất ruộng trũng trồng lúa một vụ, các vùng đất ngập nước để phát triển nuôi trồng thủy sản với các loài thủy sản nuôi phù hợp như: Cá rô đồng, cá chạch bùn, cá lóc, tôm càng xanh, cua đồng

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện một số Đề tài, Dự án triển khai thực hiện như: Dự án hỗ trợ đầu tư nâng cấp Trại giống thủy sản; Dự án nâng cao chất lượng đàn cá bố mẹ; các dự án chuỗi sản xuất và tiêu thụ các loài thủy sản nuôi gồm: Cá diêu hồng, cá lăng đuôi đỏ, cá tầm; các đề tài khoa học và công nghệ như: Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thử nghiệm tôm càng xanh, cua đồng…

Bên cạnh đó, tập trung công tác thông tin, tuyên truyền; ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển nuôi trồng thủy sản; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và hậu cần dịch vụ phát triển nuôi trồng thủy sản; phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế; phát triển nguồn nhân lực và khuyến ngư; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn thực hiện kế hoạch: 47,4 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước: 38,5 tỷ đồng và nguồn vốn khác 8,9 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon