CẬP NHẬT GIÁ TÔM SÚ, THẺ NGÀY 19/8/2022

Sú oxy                         Thẻ oxy
20 con 320.000           25 con 170.000
30 con 255.000           30 con 152.000
40 con 180.000           40 con 132.000
50 con 140.000           50 con 120.000
60 con 130.000           60 con 112.000
70 con 120.000          100 con 90.000
Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon