HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GIAO THÔNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN LƯU THÔNG, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀO HOẶC QUA TP HỒ CHÍ MINH

Triển khai thực hiện theo Chỉ thị 12-CT/TU và Công văn 2468/UBND-VX, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức giao thông cho các phương tiện vận chuyển dịch vụ thiết yếu, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là phương tiện vận tải) được phép hoạt động, lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 1. Phương tiện vận tải cần lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:
 2. Phương tiện vận tải đã được cấp giấy nhận diện (có mã QR):
 3. Đối với giấy nhận diện (có mã QR) Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp:đã được tự động gia hạn đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021 và chỉ có hiệu lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,các đơn vị không cần làm thủ tục gia hạn. Trường hợp thay đổi lộ trình trên địa bàn thành phố hoặc không có nhu cầu sử dụng giấy nhận diện để lưu thông vào Thành phố, đề nghị các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để điều chỉnh lộ trình hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện trên hệ thống.
 4. Đối với giấy nhận diện (có mã QR) đã được cấp thông qua phần mềm của Tổng cục đường bộ Việt Nam (luongxanh.drvn.gov.vn) còn hiệu lực: sử dụng lưu thông theo thời gian và lộ trình quy định.
 5. Phương tiện vận tải chưa được cấp giấy nhận diện:

Các các đơn vị thuộc đối tượng được phép hoạt động theo Công văn 2468/UBND-VX có phương tiện vận tải cần lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gửi Công văn đề nghị kèm danh sách phương tiện vận tải đến các đơn vị đầu mối để tổng hợp (theo lĩnh vực, địa bàn quản lý), chuyển đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để cấp giấy nhận diện.

 1. Các đơn vị đầu mối tiếp nhận bao gồm:

–  Các Sở, ban ngành thành phố (bao gồm các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố).

–  Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

–  Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Các Doanh nghiệp quản lý cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội Lositic thành phố.

–  Các bệnh viện (bao gồm các bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

–  Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải- xây dựng Lào Cai (tổng hợp các phương tiện vận tải thuộc đối tượng cần lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh).

Lưu ý: đề nghị các cơ quan, đơn vị đầu mối hỗ trợ niêm yết, công bố rộng rãi thông tin liên hệ của cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách nội dung này trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng liên quan triển khai thực hiện theo nội dung Công văn này.

 1. Hình thức nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ:

–  Đơn vị đầu mối tổng hợp gửi Công văn kèm Công văn đề nghị của doanh nghiệp (Phụ lục 1 theo định dạng .pdf) kèm danh sách phương tiện và các thông tin của xe (Phụ lục 2 theo định dạng .pdf và .xls (excel)) đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua cổng dịch vụ công tại địa chỉ http://120.72.86.222/dvc (áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh vận tải được Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh vận tải); Riêng đối với các đơn vị khác (không kinh doanh vận tải) gửi qua hộp thư điện tử (sgtvt@tphcm.gov.vn) hoặc hoặc qua nền tảng tích hợp (LGSP) của thành phố.

–  Thời hạn giải quyết cấp giấy nhận diện không quá 24 giờ sau khi nhận đủ hồ sơ; kết quả giải quyết được gửi đến đơn vị đề nghị qua hộp thư điện tử (trên đơn đề nghị); qua cổng dịch vụ công tại địa chỉ http://120.72.86.222/dvc hoặc hoặc qua nền tảng tích hợp (LGSP) của thành phố.

–  Kết quả giải quyết bao gồm (1) Thông báo tổ chức giao thông của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và (2) Giấy nhận diện (có mã QR) tương ứng với mỗi phương tiện vận tải. Các đơn vị tự in, đóng dấu của đơn vị vào Giấy nhận diện (có mã QR) và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người lái xe.

 1. Thời gian được lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

–  Phương tiện có giấy nhận diện:

+       Xe tải nhẹ (có khối lượng chuyên chở hàng hóa từ 2.500kg trở xuống), được lưu thông 24/24 giờ.

+       Xe tải nặng (có khối lượng chuyên chở hàng hóa trên 2.500kg) được lưu thông từ 08 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau theo lộ trình được cấp.

–  Phương tiện không có giấy nhận diện (nhưng thuộc đối tượng được phép lưu thông theo Công văn 2468/UBND-VX): thực hiện theo quy định tại Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về hạn chế và cấp phép cho ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Đối với trường hợp phương tiện vận tải có lộ trình: (1) quá cảnh qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hoặc (2) từ các tỉnh nằm ngoài 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, theo Công văn 969/TTg-KGVX, lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh:
 2. Trường hợp đã được cấp giấy nhận diện (có mã QR) và còn thời hạn: tiếp tục sử dụng giấy nhận diện để lưu thông qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo lộ trình và thời gian đã được cấp.
 3. Trường hợp chưa được cấp giấy nhận diện (có mã QR): Các đơn vị quản lý phương tiện, thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp giấy nhận diện có mã QR trên phần mềm của Tổng cục đường bộ Việt Nam (thông qua địa chỉ: luongxanh.drvn.gov.vn) để các Sở Giao thông vận tải thực hiện thủ tục cấp giấy nhận diện theo hướng dẫn của Tổng cục đường bộ Việt Nam (lưu ý: phải có lộ trình lưu thông và điểm đến cụ thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

III. Một số lưu ý:

 1. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành quy định Luật giao thông đường bộ, hệ thống biển báo vành đai hạn chế xe ô tô tải được quy định tại Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về hạn chế và cấp phép cho ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh và các nội dung trong giấy nhận diện phương tiện.
 2. Các đơn vị khi đăng ký cấp giấy nhận diện, phải ghi rõ thông tin đầu mối liên lạc như số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử trong đơn đề nghị để phối hợp tiếp, nhận kết quả giải quyết.
 3. Một số trường hợp không được xem xét giải quyết cấp giấy nhận diện: (1) xe cá nhân (xe con, xe mô tô,..); (2) Xe tải nặng lưu thông quá nhiều lộ trình (tối đa 03 lộ trình); (3) Xe hết hạn đăng kiểm phương tiện hoặc có thời hạn trước ngày 01 tháng 8 năm 2021; (4) Xe có lộ trình không lưu thông qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (4) Xe không đầy đủ thông tin theo Phụ lục 2 (không có tải trọng, số chỗ ngồi, biển số…); (5) Xe phục vụ thi công các công trình giao thông, xây dựng chưa thật sự cấp bách; (6) Các xe đầu kéo, xe container lưu thông vào nội đô thành phố hoặc đi vào, quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có lộ trình, điểm đến cụ thể; (7) xe đã được cấp giấy nhận diện;

Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan đơn vị thông tin, phổ biến rộng rãi đến các đối tượng liên quan được biết và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có đóng góp ý kiến, đế nghị các đơn vị liên hệ đến số điện thoại (zalo) 0988.205.533 (chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải thành phố)./

Nguồn: Sở GTVT TP HCM

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon