CẬP NHẬT GIÁ TÔM NGÀY 26/03/2022

Sóc Trăng

Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 102.000đ

Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 112.000đ

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 136.000đ

Tôm sú 40 con/kg tại ao 190.000đ

Tôm sú 30 con/kg tại ao 235.000đ

Tôm sú 20 con/kg tại ao 280.000đ

Bến Tre

Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 114.000đ

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 137.000đ

Bạc Liêu

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 136.000đ

Tôm sú 40 con/kg tại ao 180.000đ

Tôm sú 30 con/kg tại ao 230.000đ

Tôm sú 20 con/kg tại ao 270.000đ

Cà Mau

Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000đ

Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 114.000đ

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000đ

 

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon