PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG COVID CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT HÀN

Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTG của Chính phủ và Công điện khẩn số 2337/UBND-TH của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Công Nghệ Sinh Học Việt Hàn đã khẩn trương lên Phương án và Văn bản đề nghị Về công tác phòng chống dịch. Theo đó, Công ty đảm bảo yêu cầu thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ theo phương châm ” 3 tại chỗ”: Sản xuất tại chỗ, Ăn tại chỗ và Nghỉ ngơi tại chỗ hoặc “1 cung đường – 2 địa điểm”. Đặc biệt, Công ty đã tiến hành tổ chức test sàng lọc Covid-19 cho toàn thể cán bộ công nhân viên, trang bị đồ bảo hộ, sát khuẩn đầy đủ. Công ty CP Công Nghệ Sinh Học Việt Hàn quyết tâm cùng Tp Hồ Chí Minh chung tay đẩy lùi COVID-19.

z2633121374101 cde6ca429949f40bf13c47ac81b11748 e1627006533698z2633121375161 482761204be3a70b4ba4948b2fbefdff e1627006567274

ytykigfdg 1

z2629094475311 9220aa7d6bc116c007c58635f74f295fz2629094450276 aa52028259687abd035de3bf942c5500

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon