CẬP NHẬT GIÁ TÔM NGÀY 22/03/2022

Trà Vinh 

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000đ

Tôm sú 40 con/kg tại ao 185.000đ

Tôm sú 30 con/kg tại ao 185.000đ

Tôm sú 20 con/kg tại ao 270.000đ

Bến Tre

Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 110.000đ

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000đ

Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 100.000đ

Bạc Liêu

Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 94.000đ

Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 110.000đ

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 132.000đ

Kiên Giang

Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 100.000đ

Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 111.000đ

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 134.000đ

 

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon