Kiên Giang: Phát triển nuôi biển theo hướng bền vững đến năm 2030

Theo kế hoạch của tỉnh Kiên Giang, để khai thác sử dụng tiềm năng mặt nước nuôi biển hợp lý và phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản trên cơ sở cân đối giữa khai thác và nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý và có hiệu quả, ngày 17/6/2021 Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.
luu ban nhap tu dong 2319
Ảnh minh họa

Với chủ trương nghề nuôi biển phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hiện đại mà vẫn đảm bảo môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biển và hải đảo, góp phần tích cực tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tạo ra sự cạnh tranh, thúc đẩy nền kinh tế biển tăng trưởng nhanh hơn nữa.

Để đạt được kế hoạch tỉnh Kiên Giang đã đưa ra mục tiêu sau:

Đến năm 2025 toàn tỉnh có số lượng lồng nuôi biển là 7.500 lồng, trong đó chỉ tiêu nuôi cá lồng truyền thống là 4.700 lồng, nuôi cá lồng công nghệ cao là 1.900 lồng ngoài ra đạt 900 lồng đối với  một số thủy sản khác. Diện tích mặt nước nuôi lồng là 7.000ha, riêng nuôi trai ngọc là 100ha, thể tích nuôi lồng là 2.984 nghìn m3, diện tích nuôi nhuyễn thể là 25.500ha, Sản lượng nuôi biển đạt 113.720 tấn, trong đó nuôi lồng bè là 29.870 tấn, nuôi nhuyễn thể là 83.850 tấn ; sản lượng ngọc trai đạt 260.000 viên. Giá trị sản xuất có thể đạt tới 7.546 tỷ đồng tăng 5.163 tỷ đồng so với năm 2010, tốc độ tăng trường bình quân giai đoạn 2020-2025 là 24,2%/ năm.

Đến năm 2030 toàn tỉnh có số lượng lồng nuôi biển là 14.000 lồng, trong đó nuôi cá lồng truyền thống là 5.300 lồng, nuôi cá lồng công nghệ cao là 6.600 lồng và nuôi thủy sản là 2.100 lồng. Diện tích mặt nước nuôi lồng là 16.000ha, riêng nuôi ngọc trai là 200ha, thể tích nuôi lồng là 9.310 nghìn m3. Diện tích nuôi nhuyễn thể là 26.900ha. Sản lượng nuôi biển đạt 207.180 tấn, trong đó nuôi lồng bè là 105.720 tấn, nuôi nhuyễn thể là 101.460 tấn , sản lượng ngọc trai đạt 520.000 viên. Giá trị xuất khẩu đạt 19.487 tỷ đồng tăng 15.295 tỷ đồng so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 24,3%/năm.

ca mau the manh tu nuoi tom sinh thai 2181 1
Để thực hiện triển khai đồng bộ và có hiệu quả các mục tiêu và các tiêu chí đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các địa phương, ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện.Bên cạnh đó Ủy Ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã đưa ra một số những tiêu chí: khu nuôi biển phải nằm trong vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh hoặc cơ quan thẩm quyền cho phép; Lồng bè nuôi phải được đặt ở những khu vực không bị ô nhiễm có chất nước phù hợp với đối tượng thủy sản nuôi, nơi đặt lồng bè phải thoáng có dòng chảy thẳng và liên tục, tránh nơi tập trung đông dân cư và tàu thuyền đi lại hay bến cảng, diện tích đặt lồng bè nuôi không quá 05% diện tích nước nuôi, độ mặt nước và độ sâu phải thích hợp.

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon